Zulfikri, Aqila Zahirah, and Abdul Halim Masnan. 2022. “The Use of Interactive Games in Children’s Teching and Learning Processes: An Innovation: Penggunaan Permainan Interaktif Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Kanak-Kanak: Suatu Inovasi”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 11 (2):48-54. https://doi.org/10.37134/jpak.vol11.2.5.2022.