Abd. Halim, Mohd Ikhlas, Nordin Mamat, and Nor Mashitah Mohd Radzi. 2023. “Kesediaan Mengajar Guru Prasekolah Dalam Pengajaran Dan Pemudahcaraan Matematik Awal Berasaskan STEM: Peranan Pengetahuan, Minat Dan Sikap Mengajar”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 12 (2):30-44. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.4.2023.