Nik Abdullah, Nik Nurul Anis, Norly Jamil, and Siti Naimah Rahman. 2023. “Pembangunan Kad Bacaan Dalam Membantu Kemahiran Membaca Kanak-Kanak 4 Tahun”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 12 (2):18-29. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.3.2023.