Mohd. Saad, ‘Aisyah ‘Inani, Nurul Fadhlian Abd Salam, and Wan Nursyahida Wan Abd Malek. 2023. “Kajian Maklum Balas Taska Kerajaan Terhadap Penilaian Standard Kualiti Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SKPAK) Bagi Tahun 2022”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan 12 (2):54-68. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.2.6.2023.