Peng Chew, F. and Fikri Ismail, M. (2020) “Pelaksanaan pendekatan bermain dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu murid prasekolah: The implementation of play approach in teaching and learning of Malay language for preschool students”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 9(1), pp. 14–25. doi: 10.37134/jpak.vol9.1.2.2020.