Nordin, N. and Bacotang, J. (2021) “Issues and trends the usage of information and communication technology in early childhood education: Isu dan trend penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan awal kanak-kanak”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 10(1), pp. 99–107. doi: 10.37134/jpak.vol10.1.9.2021.