Hasan, N. D. and Zaini, S. H. (2021) “Application of social skills to children through role-playing activities: Penerapan kemahiran sosial terhadap kanak-kanak melalui aktiviti main peranan”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 10(1), pp. 25–40. doi: 10.37134/jpak.vol10.1.3.2021.