Abu Bakar Sedek, M. M. and Zaini, S. H. (2021) “Persepsi ibu bapa terhadap aktiviti belajar melalui bermain bagi kanak-kanak prasekolah”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 10(2), pp. 35-46. doi: 10.37134/jpak.vol10.2.4.2021.