Jamil, N., Rohaizad, N. A. A., Ghazali, M. and Yusof, R. (2022) “Tahap Kemahiran Sistem Anggaran Nombor Kanak-Kanak 4 Tahun di Taska dan Tabika Permata KEMAS”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 11(2), pp. 28–40. doi: 10.37134/jpak.vol11.2.3.2022.