Bung, Q. M., Omar, R. and Abdullah, R. (2022) “Awareness and Needs of Teachers Regarding Dialogic Reading Techniques Modules in SJK(C) Preschool: Kesedaran dan Keperluan Guru Mengenai Modul Teknik Bacaan Dialogik di Prasekolah SJK(C)”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 11, pp. 22–34. doi: 10.37134/jpak.vol11.sp.3.2022.