Zulfikri, A. Z. and Masnan, A. H. (2022) “The Use of Interactive Games in Children’s Teching and Learning Processes: An Innovation: Penggunaan Permainan Interaktif dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-Kanak: Suatu Inovasi”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 11(2), pp. 48–54. doi: 10.37134/jpak.vol11.2.5.2022.