Abd. Halim, M. I., Mamat, N. and Mohd Radzi, N. M. (2023) “Kesediaan mengajar Guru Prasekolah dalam Pengajaran Dan Pemudahcaraan Matematik Awal berasaskan STEM: Peranan Pengetahuan, Minat dan Sikap Mengajar”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 12(2), pp. 30–44. doi: 10.37134/jpak.vol12.2.4.2023.