Nik Abdullah, N. N. A., Jamil, N. and Rahman, S. N. (2023) “Pembangunan kad bacaan dalam membantu kemahiran membaca kanak-kanak 4 tahun”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 12(2), pp. 18–29. doi: 10.37134/jpak.vol12.2.3.2023.