Mohd. Saad, ‘Aisyah ‘Inani, Abd Salam, N. F. and Wan Abd Malek, W. N. (2023) “Kajian maklum balas Taska Kerajaan terhadap penilaian Standard Kualiti Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SKPAK) bagi tahun 2022”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 12(2), pp. 54–68. doi: 10.37134/jpak.vol12.2.6.2023.