Wan Risad, W. N. A., Abdul Rani , I. F. and Mohd Nor, N. D. (2023) “Kajian Rintis Analisis Keperluan terhadap Pembangunan Modul Pengajaran Pemakanan Seimbang terhadap Kefahaman dan Sikap Murid Prasekolah”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 12(2), pp. 100–113. doi: 10.37134/jpak.vol12.2.9.2023.