Abdul, M. A., Mohd Arof, N., Mohamad, I., Harun, F. ’Ain, Jamil, N. A., Kariuddin, N. A. F. and Ismail, H. (2023) “Pengaruh persekitaran pembelajaran dalam meningkatkan perkembangan emosi kanak-kanak tadika: Satu kajian kes ”, Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 12(2), pp. 45–53. doi: 10.37134/jpak.vol12.2.5.2023.