[1]
S. Nachiappan, I. P. Julia, N. Abdullah, S. C. Sehgar, S. Suffian, and N. A. Sukri, “Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di tadika”, JPAKK, vol. 8, pp. 24-32, Dec. 2019.