[1]
S. L. Syed Chear, S. H. Hamzah, N. Mohd Yusof, and N. Nordin, “Parents and neighbourhood engagement to enhance the quality of maintenance and safety of playgrounds in private kindergartens: Permuafakatan ibu bapa dan kejiranan untuk meningkatkan kualiti penyelenggaraan dan tahap keselamatan taman permainan di tadika swasta”, JPAKK, vol. 10, no. 1, pp. 1–15, Jan. 2021.