[1]
N. F. Jaafar, A. Zain, and Z. Eshak, “Peranan ibu bapa dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak melalui aktiviti bermain semasa perintah kawalan pergerakan: The role of parents in supporting the social development of children through play activities during the movement control order”, JPAKK, vol. 9, pp. 52–60, Dec. 2020.