[1]
J. Bacotang, “KESAN PELAKSANAAN MODUL LITERASI AWAL (MULA) TERHADAP KEMAHIRAN LITERASI AWAL KANAK- KANAK TASKA: EFFECTS OF EARLY LITERACY MODULE (START) TOWARDS EARLY LITERACY SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN”, JPAKK, vol. 2, pp. 1–20, Dec. 2013.