[1]
A. Z. Zulfikri and A. H. Masnan, “The Use of Interactive Games in Children’s Teching and Learning Processes: An Innovation: Penggunaan Permainan Interaktif dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-Kanak: Suatu Inovasi”, JPAKK, vol. 11, no. 2, pp. 48–54, Dec. 2022.