[1]
M. A. Abdul, “Pengaruh persekitaran pembelajaran dalam meningkatkan perkembangan emosi kanak-kanak tadika: Satu kajian kes ”, JPAKK, vol. 12, no. 2, pp. 45–53, Oct. 2023.