Peng Chew, F., and M. Fikri Ismail. “Pelaksanaan Pendekatan Bermain Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Prasekolah: The Implementation of Play Approach in Teaching and Learning of Malay Language for Preschool Students”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 9, no. 1, May 2020, pp. 14-25, doi:10.37134/jpak.vol9.1.2.2020.