Hasan, N. D., and S. H. Zaini. “Application of Social Skills to Children through Role-Playing Activities: Penerapan Kemahiran Sosial Terhadap Kanak-Kanak Melalui Aktiviti Main Peranan”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 10, no. 1, Feb. 2021, pp. 25-40, doi:10.37134/jpak.vol10.1.3.2021.