Abu Bakar Sedek, M. M., and S. H. Zaini. “Persepsi Ibu Bapa Terhadap Aktiviti Belajar Melalui Bermain Bagi Kanak-Kanak Prasekolah”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, Vol. 10, no. 2, June 2021, pp. 35-46, doi:10.37134/jpak.vol10.2.4.2021.