Syed Chear, S. L., S. H. Hamzah, N. Mohd Yusof, and N. Nordin. “Parents and Neighbourhood Engagement to Enhance the Quality of Maintenance and Safety of Playgrounds in Private Kindergartens: Permuafakatan Ibu Bapa Dan Kejiranan Untuk Meningkatkan Kualiti Penyelenggaraan Dan Tahap Keselamatan Taman Permainan Di Tadika Swasta”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 10, no. 1, Jan. 2021, pp. 1-15, doi:10.37134/jpak.vol10.1.1.2021.