Jaafar, N. F., A. Zain, and Z. Eshak. “Peranan Ibu Bapa Dalam Membantu Perkembangan Sosial Kanak-Kanak Melalui Aktiviti Bermain Semasa Perintah Kawalan Pergerakan: The Role of Parents in Supporting the Social Development of Children through Play Activities During the Movement Control Order”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 9, Dec. 2020, pp. 52-60, https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/4537.