Mahsan, I. P. “Expression of Art and Visual Communication Among Special Needed Students of Visual Arts Education Subjects in Primary Schools: Ekspresi Seni Dan Komunikasi Visual Murid Berkeperluan Khas Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 10, no. 1, Feb. 2021, pp. 41-54, doi:10.37134/jpak.vol10.1.4.2021.