Razak, N. H., S. N. Mohd Yusof, and N. Mohd Sukor. “Terapi Bermain Menurut Pendekatan Islam”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, Vol. 10, no. 2, June 2021, pp. 61-70, doi:10.37134/jpak.vol10.2.6.2021.