Othman, N., N. Abdullah, and H. Idris. “Pemupukan Sikap Inkuiri Kanak-Kanak Prasekolah Melalui Pendekatan Projek”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, Vol. 10, no. 2, May 2021, pp. 16-26, doi:10.37134/jpak.vol10.2.2.2021.