Bung, Q. M., R. Omar, and R. Abdullah. “Awareness and Needs of Teachers Regarding Dialogic Reading Techniques Modules in SJK(C) Preschool: Kesedaran Dan Keperluan Guru Mengenai Modul Teknik Bacaan Dialogik Di Prasekolah SJK(C)”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 11, Aug. 2022, pp. 22-34, doi:10.37134/jpak.vol11.sp.3.2022.