Zulfikri, A. Z., and A. H. Masnan. “The Use of Interactive Games in Children’s Teching and Learning Processes: An Innovation: Penggunaan Permainan Interaktif Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Kanak-Kanak: Suatu Inovasi”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 11, no. 2, Dec. 2022, pp. 48-54, doi:10.37134/jpak.vol11.2.5.2022.