Abd. Halim, M. I., N. Mamat, and N. M. Mohd Radzi. “Kesediaan Mengajar Guru Prasekolah Dalam Pengajaran Dan Pemudahcaraan Matematik Awal Berasaskan STEM: Peranan Pengetahuan, Minat Dan Sikap Mengajar”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 12, no. 2, Oct. 2023, pp. 30-44, doi:10.37134/jpak.vol12.2.4.2023.