Nik Abdullah, N. N. A., N. Jamil, and S. N. Rahman. “Pembangunan Kad Bacaan Dalam Membantu Kemahiran Membaca Kanak-Kanak 4 Tahun”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 12, no. 2, Oct. 2023, pp. 18-29, doi:10.37134/jpak.vol12.2.3.2023.