Mohd. Saad, ‘Aisyah ‘Inani, N. F. Abd Salam, and W. N. Wan Abd Malek. “Kajian Maklum Balas Taska Kerajaan Terhadap Penilaian Standard Kualiti Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SKPAK) Bagi Tahun 2022”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 12, no. 2, Oct. 2023, pp. 54-68, doi:10.37134/jpak.vol12.2.6.2023.