Wan Risad, W. N. A., I. F. Abdul Rani, and N. D. Mohd Nor. “Kajian Rintis Analisis Keperluan Terhadap Pembangunan Modul Pengajaran Pemakanan Seimbang Terhadap Kefahaman Dan Sikap Murid Prasekolah”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 12, no. 2, Nov. 2023, pp. 100-13, doi:10.37134/jpak.vol12.2.9.2023.