Abdul, M. A., N. Mohd Arof, I. Mohamad, F. ’Ain Harun, N. A. Jamil, N. A. F. Kariuddin, and H. Ismail. “Pengaruh Persekitaran Pembelajaran Dalam Meningkatkan Perkembangan Emosi Kanak-Kanak Tadika: Satu Kajian Kes”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, vol. 12, no. 2, Oct. 2023, pp. 45-53, doi:10.37134/jpak.vol12.2.5.2023.