Abu Bakar Sedek, Masyetah Munawwarah, and Syaza Hazwani Zaini. “Persepsi Ibu Bapa Terhadap Aktiviti Belajar Melalui Bermain Bagi Kanak-Kanak Prasekolah”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 10, no. 2 (June 5, 2021): 35-46. Accessed October 23, 2021. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/4371.