Syed Chear, Syed Lamsah, Sareena Hanim Hamzah, Norhamidah Mohd Yusof, and Norazly Nordin. “Parents and Neighbourhood Engagement to Enhance the Quality of Maintenance and Safety of Playgrounds in Private Kindergartens: Permuafakatan Ibu Bapa Dan Kejiranan Untuk Meningkatkan Kualiti Penyelenggaraan Dan Tahap Keselamatan Taman Permainan Di Tadika Swasta”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 10, no. 1 (January 7, 2021): 1–15. Accessed March 2, 2024. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/4398.