Asnil Aimi, Aziyati Zahirah. “Students’ Level of Satisfaction towards Diploma in Early Childhood Education Program Offered at Kolej Universiti Islam Melaka: Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di Kolej Universiti Islam Melaka”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 10, no. 1 (April 20, 2021): 108–118. Accessed February 25, 2024. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/4469.