Mahsan, Ida Puteri. “Expression of Art and Visual Communication Among Special Needed Students of Visual Arts Education Subjects in Primary Schools: Ekspresi Seni Dan Komunikasi Visual Murid Berkeperluan Khas Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 10, no. 1 (February 26, 2021): 41–54. Accessed July 20, 2024. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/4555.