Othman, Noraida, Norazilawati Abdullah, and Hamidah Idris. “Pemupukan Sikap Inkuiri Kanak-Kanak Prasekolah Melalui Pendekatan Projek”. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 10, no. 2 (May 5, 2021): 16-26. Accessed October 23, 2021. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/5169.