1.
Jaafar NF, Zain A, Eshak Z. Peranan ibu bapa dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak melalui aktiviti bermain semasa perintah kawalan pergerakan: The role of parents in supporting the social development of children through play activities during the movement control order. JPAKK [Internet]. 2020 Dec. 14 [cited 2024 Apr. 25];9:52-60. Available from: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/4537