1.
Jamil N, Rohaizad NAA, Ghazali M, Yusof R. Tahap Kemahiran Sistem Anggaran Nombor Kanak-Kanak 4 Tahun di Taska dan Tabika Permata KEMAS. JPAKK [Internet]. 2022 Dec. 30 [cited 2024 Feb. 29];11(2):28-40. Available from: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/7078