1.
Mohd. Saad ‘Aisyah ‘Inani, Abd Salam NF, Wan Abd Malek WN. Kajian maklum balas Taska Kerajaan terhadap penilaian Standard Kualiti Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (SKPAK) bagi tahun 2022. JPAKK [Internet]. 2023 Oct. 31 [cited 2024 Apr. 22];12(2):54-68. Available from: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/8509