1.
Abdul MA, Mohd Arof N, Mohamad I, Harun F ’Ain, Jamil NA, Kariuddin NAF, Ismail H. Pengaruh persekitaran pembelajaran dalam meningkatkan perkembangan emosi kanak-kanak tadika: Satu kajian kes . JPAKK [Internet]. 2023 Oct. 31 [cited 2024 Apr. 21];12(2):45-53. Available from: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/8613