[1]
Abd Raub, S., Mansor, M. and Ishak, R. 2023. Kesahan kandungan instrumen pengukuran pengurusan pengetahuan organisasi pembelajaran menggunakan kaedah Nisbah Kesahan Kandungan (CVR). Jurnal Pendidikan Bitara UPSI. 16, 2 (Dec. 2023), 59–70. DOI:https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.2.7.2023.