[1]
Mohd Jamil, M.R., Idris, N., Razalli, A.R., Othman, M.S., Mohd Hanapi, M.H., Md Zalli, M.M. and Nik Rakemi, N.M.H. 2023. Kesejahteraan Emosi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas: Pasca COVID-19. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI. 16, 2 (Dec. 2023), 16–26. DOI:https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.2.4.2023.