[1]
Samiran, N.Z., Shaffeei, K. and Razalli, A.R. 2024. Kesediaan guru dalam pelaksanaan Sijil Kemahiran Malaysia di program Pendidikan Khas Integrasi bagi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas . Jurnal Pendidikan Bitara UPSI. 17, 1 (Apr. 2024), 30–36. DOI:https://doi.org/10.37134/bitara.vol17.1.3.2024.