(1)
Musa, R. T.; Abd Karim, N. S.; Adenan, N. H.; Tarmizi, R. A.; Md Junus, N. W.; Anak Kelong, V. E. Tahap Kesediaan Guru Pelatih Matematik UPSI Dalam Melaksanakan PAK21. JPB 2021, 14, 82-91.